Skip Navigation

ABANCA RENTA FIJA MIXTA

V-87109906 ES0140073000
0128 - ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 2080 - CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO  
Type Strategy International Guaranteed
FI RENTA FIJA MIXTA No No

Comissions

Management Account Redemption Purchase
Max. Period Min. Period Max. Min.
               
Date Asset value (€) Participants Yields Vol. Ratio
% Year 3M 6M 5Y 3Y 1Y 1Y M2
19/02/2024 64,647,041.07 2,714 0.38 2.87 4.15 6.70 2.52 4.47 2.55 n.d.